E-posta

info@kureharita.com.tr

3B kent modelleri, arazi modelleri, bitki modelleri, yollar gibi ulaşım sistemlerini içeren 3B mekânsal sanal ortamlar

Birçok mühendislik çalışmasının zeminini teşkil eden, halihazır haritaların üretiminde yersel yöntemler veya fotogrametri, LIDAR gibi uzaktan algılama yöntemleri kullanılmaktadır.

Sayısal Yüzey Modeli (SYM), yeryüzü topoğrafyasını en sade ve çıplak şekilde X, Y planimetrik ve Z yükseklik değeriyle üç boyutlu olarak ifade eden model olarak...

Fotogrametrik Halihazır harita üretimi, standart ortofoto üretimi, trueortofoto üretimi, SAM (Sayısal Arazi Modeli) üretimi, SYM (Sayısal Yükseklik Modeli) ürünlerinin temel altlığını...

LIDAR, İngilizce "light detection and ranging" kelimelerinin baş harflerini içeren bir kısaltmadır. Harita sektöründe LIDAR ifadesi, havadan lazer ile profil oluşturma sistemi için kullanılır.

Harita, jeoloji, mimarlık, tıp, inşaat gibi bir çok alanda kullanılan sayısal arazi modelleri; yer yüzeyinin X, Y, Z koordinatları bilinen çok sayıda özel nokta ile istatiksel olarak ve sürekli bir formda...

Sayısal ortofoto'lar ölçekli bir şekilde yeryüzündeki detayların fotoğraf olarak gösterimidir. Optik distorsiyon ve kamera eğikliğinden etkilenen fotoğraf bu etkenlerden...

True (Gerçek) ortofotonun standart ortofotolardan en önemli farkı,proje bölgesindeki detayların ve yapıların konum doğruluğunun artırılması ve daha gerçekçi...

Nokta Bulutu olarak adlandırabileceğimiz bu kavram, üç boyutlu bir koordinat sisteminde köşe setlerini ifade etmektedir. Bu köşeler genellikle X, Y ve Z koordinatlarıyla tanımlanır ve tipik olarak bir nesnenin dış yüzeyini temsil eder

Kütahya Tavanlı Arazi Toplulaştırma Uygulaması