E-posta

info@kureharita.com.tr

3D Kent Modelleme3B kent modelleri, arazi modelleri, bitki modelleri, yollar gibi ulaşım sistemlerini içeren 3B mekânsal sanal ortamlar, mekânsal ve coğrafi tabanlı şehir verilerinin gösterimini içerir. Bu modeller şehrin gelecek ile ilgili keşif, analiz, yönetim gibi kestirmeleri yapmak amacı doğrultusunda kullanılmaktadır. Sayısal 3B kent modellerinin en önemli özelliklerinden biri farklı mekânsal bilgileri aynı ortamda bütünleştirip gösterimine ve karmaşık kent modellerinin oluşturulup bunların yönetimine olanak sağlamasıdır.

Bu konuda yapılan uygulama ve sistemler 3B sayısal kent modelleri ile kent planlama ve geliştirme, tesis yönetimi, lojistik, güvenlik, haberleşme, afet yönetimi, konumsal hizmetler, gayrimenkul işlemleri, eğitim ve eğlence hizmetleri gibi temel sistem elemanlarının birleştirilmesini amaçlamaktadır. Bu nedenle sanal 3B kent modellerinin çok sayıda etkin ve etkili kullanım alanı bulunmaktadır.

3B kent modellerini oluştururken firmamız bünyesindeki oblik görüntü çekme özelliği bulunan kameralar kullanılır. Aynı yapının 5 farklı açıdan havadan fotoğraflanması binanın 3B modellenmesinin ilk aşamasıdır. Oblik fotoğraflar kullanılarak geliştirilen özel yöntem ve ileri teknoloji programlarla dengelenen hafa fotoğrafları stereo operatörler aracılığıyla detaylı şekilde sayısallaştırılarak oluşturulacak 3B modelin keskinleştirilmesi sağlanır. Detaylar ile birlikte üretilen SYM (sayısal yükseklik modeli) yardımıyla true ortofoto üretimi sağlanır. Kaplama programları yardımıyla görünürlük analizleri gerçekleştirilir ve bina yüzeyleri giydirilir. Bu sırada yazılımcılarımız tarafından özel olarak geliştirilen programlar aracılığıyla taranmış mimari projeler sayısallaştırılır. 3B hale getirilen binaların içine mimari projeler de gömülerek konumsal veri , görsellik, öznitelik özellikleri tamamlanarak ürün CityGML ortamına aktarılır.  CiytGML 3 Boyutlu sanal şehir modellerinin değişimi, sunumu, saklanması ve uygulamalarda altlık olarak kullanılması için tasarlanmış açık yapıda XML-tabanlı bir bilgi modelidir. Bu model sayesinde görsellik ve sayısal veri analizleri tek bir çatı altında toplanarak aynı anda bir çok veriyi elde etmiş ve bunları analiz edebilen, planlayabilen bir yapıya kavuşturmuş olursunuz. Sonuç ürünlerimizin tamamında kalite ve doğruluk üretimin her aşamasında kontrol edilerek ürün müşteriye teslim edilir.