E-posta

info@kureharita.com.tr

Fotogrametrik Halihazır Harita

    Birçok mühendislik çalışmasının zeminini teşkil eden, halihazır haritaların üretiminde yersel yöntemler veya fotogrametri, LIDAR gibi uzaktan algılama yöntemleri kullanılmaktadır. Yersel yöntemler GPS destekli temellerle geçerliliğini korurken, firmamız, farklı hassasiyet ve veri beklentilerinin karşılanması için modern cihazlarla yersel çalışmalarını yürütmekte ve geliştirmektedir. Yersel yöntemler değişik ağırlıklarla uzaktan algılama yöntemlerinin de ayrılmaz parçasını oluşturmaktadır. GPS teknolojilerinin gelişip yaygınlaşması ve fotogrametrik halihazır harita üretim bandına GPS (Global Positioning System)'in entegrasyonu, doğruluk ve hız açısından önemli avantajlar yaratmıştır.  Uydu görüntüleri ile fotogrametrik yöntem kullanılarak yüksek konum doğruluklarında harita yapımı mümkün hale gelmiştir. İnsansız hava araçları da firmamız tarafından fotogrametrik veri üretimlerinde taşıyıcı platform olarak kullanılabilmektedir. Son yıllarda dünya çapında geçerlilik kazanan LIDAR yöntemi de halihazır harita yöntemlerimiz arasında yer almaktadır. Türkiye’de öncü niteliği kazandıracak şekilde LIDAR uçuş ve veri işleme adımlarının tamamının firmamız bünyesinde, uzman personelimiz tarafından yapılabilmektedir.
            Hem ulusal hem de uluslararası farklı amaç ve kurumlara yönelik projelerde uzun yıllara dayanan fotogrametrik hali hazır üretimi çeşitli altlıklar yardımıyla firmamız bünyesinde gerçekleştirilebilmektedir. Yersel üretim yöntemlerine göre yüksek hız, düşük maliyet ve sonuç ürünlerinin çeşitliliği gibi avantajları olan uzaktan algılama yöntemleri istenilen proje ve standartta firmamız bünyesinde üretilebilmektedir.