E-posta

info@kureharita.com.tr

Hava Fotoğraf Alımı


 

Fotogrametrik Halihazır harita üretimi, standart ortofoto üretimi, trueortofoto üretimi, SAM (Sayısal Arazi Modeli) üretimi, SYM (Sayısal Yükseklik Modeli) ürünlerinin temel altlığını  Dijital Hava Fotoğrafları oluşturmaktadır.

Hava Fotoğrafları projenin içeriğine ve istenilen sonuç ürüne göre % 80 - % 60 boyuna ,  %30 - %60 enine bindirmeli olarak çekilmekte, çekilen bu resim çiftlerden 3D stereo model oluşturulmaktadır.  Stereo modeller yardımı ile istenilen sonuç ürün üretilmektedir.

Hava fotoğraf çekimlerinde firmamız Microsoft Vexel Ultra Cam Xp ve Microsoft Vexel Ultra Cam Falcon Preime hava kamerası kullanılmaktadır. Resimler 17310 pixel x 11310 pixel ebatlarında toplam 196 megapixel’dir. Uçuş yüksekliğinde bağlı olarak GSD (yer örnekleme aralığı ) 3 cm den 35 cm’e kadar değişmektedir. Kamera sisteminde 9 adet pankromatik ve R,G,B & Cır olmak üzere 13 adet sensör vardır. Bu sensörler 16 bit görüntü üretebilmektedir.  Çekilen resimlerin dış yöneltme elemanları (x,y,z,omega,phi, kappa) IGI marka GPS/ İMU navigasyon sistemi ile belirlenmekte ve müşterilerimize hazır halede sunulmaktadır. Müşteri tarafından talep edilmesi durumunda ayrıca dengelenmiş yöneltme parametreleri de hesaplanıp hazır halde verilebilmektedir.