E-posta

info@kureharita.com.tr

Lazer Tarama

LIDAR, İngilizce "light detection and ranging" kelimelerinin baş harflerini içeren bir kısaltmadır. Harita sektöründe LIDAR ifadesi, havadan lazer ile profil oluşturma sistemi için kullanılır. Bu sistem ile yüzeylerin 3 boyutlu modellerinin çıkarılması sağlanmaktadır .Helikopter veya uçağa monte edilerek kullanılan LIDAR, sistemler; gölgede , gece, gündüz veya bulutlar arasında veri toplayabilmek için kızılötesine en yakın elektromanyetik ışık spektrumu (1.064 nm) kullanır. Ham LIDAR verilerinde yer alan ağaç, bitki örtüsü ve yapılar bir takım hassas yarı otomatik teknikler kullanılarak kaldırılır ve son ürünler yardımıyla sayısal arazi modeli oluşturulur. 

LIDAR sistemleri, yükseklik verisi toplamak için geleneksel fotogrametrik yöntemlerden farklı birçok avantaj sunar. Bunlara örnek olarak;  yüksek düşey koordinat hassasiyeti, hızlı veri toplama/işleme, birçok ürün ile entegre veri setleri oluşturabilme ve koşullara göre geniş aralıkta veri toplayabilme yeteneği bu avantajlardan sadece birkaç tanesi olarak söylenebilir.

LIDAR verileri yardımı ile yükseklik eğrileri çıplak arazi üzerinde kullanılan yazılımlar ile otomatik olarak belirlenir, daha sonra gerekli düzeltmeler için bir dizi farklı işlemlerden geçirilir. Bazı lazer ışınları ağaç örtüsünün altına geçebilirler. Dolayısıyla  LIDAR nokta yoğunluğunun artması, zeminden lazer ışını yansıma ihtimalini artırır. LIDAR ile hazırlanan sayısal arazi modelleri, eş yükseklik eğrileri oluşturulmasında kullanıldığı gibi hassas ortorektifikasyon işlemlerinde de kullanılabilir.

LIDAR verisi, kazı çalışmaları için hacim hesaplama gibi işlemlerde  kullanılabilir. LIDAR verileri, yeni bir ulaşım veya alt  yapı ağının planlama aşamasındaki geleneksel yersel ve hava ölçümlerini rahatlıkla tamamlayarak daha geniş veriler elde edilmesini sağlar. Diğer birçok yönteme göre tek geçişte daha geniş koordinatları haritalama  yeteneği vardır.