E-posta

info@kureharita.com.tr

Sayısal Arazi Modeli

Harita, jeoloji, mimarlık, tıp, inşaat gibi bir çok alanda kullanılan sayısal arazi modelleri; yer yüzeyinin X, Y, Z koordinatları bilinen çok sayıda özel nokta ile istatiksel olarak ve sürekli bir formda, sayısal ortamda temsilidir. Yani genel olarak bir sayısal arazi modelini tanımlayacak olursak arazi üzerindeki değişik türdeki dataların mekansal dağılımını gösteren örneklenmiş  noktaların sıralanmış bir kümesidir.


Sayısal arazi modelleme için öncelikle fizibilite çalışmaları yapılır. Daha sonra SAM için bir planlama ortaya konulur ve tasarım işlemine başlanır fakat öncelikle veri kaynaklarına ihtiyaç vardır. Bu veriler arazi ölçümlerinden uydu ve fotogrametrik verilerde elde edilerek oluşturulur. Bu veri kaynakları ile oluşturulan ham verinin doğruluğu üzerinde çalışmalar yapılır. Buna validasyon denir. Sonra ham veriler sınıflandırılarak amaca hizmet edecek veriler ayrılır ve bir sayısal arazi modeli yüzeyi oluşturulur.  Tekrar tekrar yapılan validasyon işlemlerinden sonra ortaya bir SAM ürünü çıkar. Bu ürün kalite kontrol sisteminden geçtikten sonra kullanıcıya ulaştırılır.


Sayısal arazi modelleri; harita, planlama ve tasarım amaçlı, 3 boyutlu animasyon arazi düzenleme ve şehir planlamada, hidrolik simülasyonların analizinde, arazi üzerindeki objeler arasında görülebilirdik analizinde, hacim hesaplamada, jeomorfolojik ve toprak erozyonu engellemesinde, uzaktan algılamanın yorumlanması ve görüntülenmesinde, değişik tipten coğrafi analizlerde ve değerlendirmelerde kullanılabilir.