E-posta

info@kureharita.com.tr

Sayısal Yüzey Modeli

Sayısal Yüzey Modeli (SYM), yeryüzü topoğrafyasını en sade ve çıplak şekilde X, Y planimetrik ve Z yükseklik değeriyle üç boyutlu olarak ifade eden model olarak tanımlanabilir. SYM’leri Sayısal Arazi Modellerinden (SAM) farklı olarak yeryüzü topoğrafyası üzerindeki detayları yansıtmazlar. Bir SAM, topoğrafya üzerindeki bina, bitki örtüsü, orman v.b. farklı yükseklik değerlerine sahip detayları içerirken yani görünür yeryüzünü yansıtırken SYM’ler bu detayları tümden elemine ederek yalnızca çıplak yeryüzünü yansıtan modeli sunarlar. Tüm bu özellikleriyle SYM’ler yeryüzü topoğrafyasını en basit şekilde yansıtan en genel ve yaygın model olarak tanımlanmaktadırlar.

Arazi tanımlaması, nokta yükseklikleri, eğim, mesafe sorgulamaları ,çevresel analizler, hidrolojik etmenlerin modellenmesi, kartografa , sivil uygulamalar , coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ,kentsel planlama ,afet yönetimi ,orman yangınları ,sel yönetimi , deprem analizleri ,erozyon kontrolü ,tarım ,kontur çizgisi (eş yükseklik eğrisi) yaratma, iletişim sistemi modelleme, askeri uygulamalar ,mühendislik alanlarında (yollar, kanallar, barajlar, tüneller vs. için yer seçimi) yaygın olarak kullanılarak özellikle geniş çaplı projelerde hem süre hem de maliyet açısından önemli tasarruflar sağlamaktadır.