E-posta

info@kureharita.com.tr
İller Bankası Genel Müdürlüğü
Baglıkaya Belediye Başkanlığı
DASK (Doğal Afetler Sigorta Kurumu (CBS Genel Müdürlüğü))